Kiegészítő szerkezetek szerelése

Az ügyfél a KON-Truss, s.r.o. társaságtól a tetőszerkezet és a tetőtér teljes körű megoldását kapja, egy beszállítótól, az egyes munkák pontos tervezésével és azok összehangolásával.

Rakodótér kialakítása a szeglemezes tetőszerkezetben

A WOLF szeglemezes tetőszerkezeti rendszerben nagy hatékonyságú és jól szerkeszthető pakoló modul kialakítására van lehetőség – ez a KON-Truss A-Truss rácsos tartó. A rácsos tartót egy biztonságos statikai séma alapján terveztük, a tető fő tetőgerincét alkotó egyes főbb rácsos tartók trapéz vagy A-alakú diagonális irányában. A rakodótér alapalakját meghatározó főbb tényező a tető alakzata, az épület fesztávja és a tető tervezett hajlásszöge. Fontos a tervezett rakodótér területén pontosan és hatékonyan kiválasztani a tetőszerkezet tervezett merevítését. A rakodótér moduljának ilyen módon kidolgozott statikai terve a WOLF rácsos tetőszerkezet rendszerében figyelembe veszi a WOLF rácsok egész rendszerének vitathatatlan magas minőségi színvonalát. Az általunk standard módon megoldott tipikus kontytető esetében, ahol kb. 13000 mm fesztávval és 23° hajlásszöggel számolunk, lehetőség van arra, hogy elérjük a rakodótér kb. 30 m3 térfogatát, egyben két vagy három polcsor kialakításával lehetőség van arra, hogy jelentősen növeljük a tárolási kapacitást. Olyan tetőszerkezet esetén, ahol kb. 230 m2 méretű tetősíkkal számolunk, 5 x 3 méter alapméretű rakodótér kialakítása tervezhető, azaz a rakodási alapterület 15 m2. Egyszerű, hatékony polcrendszer segítségével növelhető a rakodótér további kb. 25 m2-rel, ezáltal egészen 40 m2-nyi területű rakodótér jöhet létre. Standard módon feltételezzük a rakodótér 75 kg/m2 állandó terhelését. Az ügyféllel való megállapodás alapján ez az állandó terhelés 140 kg/m2 értékre növelhető, így még nagyobb rakodótér jön létre. Nyeregtetők esetén hatékonyan lehet használni az egész tetőteret a rakodótér kialakítása érdekében. A rakodótér zsaluzását OSB lapokkal három alapmodellel lehet kialakítani, mégpedig csak a rakodótér járófelületének/padlójának zsaluzása, a rakodótér falainak zsaluzása nyitott polcok nélkül, vagy teljes körű és a leghatékonyabb megoldás polcokkal együtt. A rakodótér kialakításának része a tetőnyílás beépítése vagy előkészítése lépcsőkkel.

Előkészítés fújható szigetelés alkalmazásához

A tetőtér szigetelése érdekében fújható szigeteléssel el kell végezni a szükséges építési előkészületeket. Közvetlenül a rácsos tartó alsó sávjába horgonyozzuk az AL párazáró fóliát és a rácsos tartó elhelyezésének irányához képest keresztirányba ezt a fóliát tetőlécek rendszere segítségével fogatjuk le. A párazáró fólia rögzített kötéseit speciális AL szalaggal biztosítjuk. A falaknál az AL párazáró fólia, amelyre ezután a fújható szigetelés kerül (pld. STEICO Zell – farost szigetelés), speciális gitt segítségével, a falhoz lesz horgonyozva. Szükséges, hogy az előkészületi munkák során tökéletesen meg legyen oldva az összes szükséges részlet. A tetőlécekre ezek után kerül rögzítésre a tetőszerkezet gipszkarton rendszere. Az AL párazáró és a tetőszerkezet gipszkarton rendszere között létrejön a szerelési rés, ahol az elektromos kábeleket vagy egyéb szükséges szereléseket lehet vezetni, mint pld. a légtechnika, amely biztosítja, hogy az AL párazáró fólia ne perforálódjon túlzottan, vagy egyéb módon ne károsodjon. Ez az épület hőfizikai jellemzőinek tökéletes és hosszú távú biztosítása érdekében szükséges. A fújható szigetelés alkalmazása érdekében elvégzett előkészületek egyéb módjai is ismertek, viszont ez a módszer biztosítja az épület szükséges magas minőségi színvonalát és működőképességét az épület magas minőségi színvonalának és használatának hosszú távon történő megtartása mellett.

Fújható szigetelés alkalmazása

Az előkészítő munkák befejezése után az arra szakosodott cég elvégzi a különböző minőségű fújható szigetelés befújását/alkalmazását, az ügyfél által kiválasztott hőszigetelő-anyagtól függően. A legmagasabb minőség, amely nemcsak kiváló hőszigetelési paramétereket biztosít a téli időszakban, hanem tökételesen védi az épületet az átmelegedéstől a nyári időszakban is, a STEICO Zell – fújható farost vagy fújható cellulóz, esetleg ásványi anyag.

Tetőtúlnyúlás, eresztúlnyúlás zsaluzása

A tetőszerkezet tetőfedő anyaggal való befedése után következik a tetőtúlnyúlás vagy eresztúlnyúlás befejezése, vagy zsaluzása. Ez a zsaluzás a legtöbb esetben OSB lapok alkalmazásával történik, illetve egyszerű kiegészítő tetőlécek rendszerének alkalmazásával. Figyelembe kell venni, hogy maga a rácsos tetőszerkezet a technológiája és alakzata szempontjából viszonylag pontos szerkezet, mivel a rácsos tartó pontos statikai terv alapján kerül gyártásra préselt tüskék és kapcsoló lemezek összepréselésével a présasztalon prés nyomása által. Amennyiben az épületen eltérés keletkezik, főként, ami a tetősík pontosságát illeti a felszerelt rácsos tetőszerkezet esetén, az esetek 95%-ban megállapítható, hogy ezt az eltérést nem maga a rácstartó, hanem a vasbeton koszorú egyenetlensége okozta, amelyre a WOLF rácstartót horgonyozták, tehát az építési előkészületek szintjén keletkezett hiba okozta. Számos cég szereli a szerkezetet talpszelemen nélkül, közvetlenül a vasbetonra, esetleg közvetlenül a rácstartó alá egy „darab“ bármilyen vízszigetelést alkalmazva, ami bár biztosítja azt, hogy a fa nem kerül közvetlen kapcsolatba a vasbetonnal, viszont egyben magas nedvesség mellett megtörténhet, hogy a nem kívánt nedvesség eléri a rácstartót, ami további statikai problémákat okozhat. Az így megvalósított szerelés, tehát amikor a szerelés közvetlenül a koszorúra történik, egyedüli előnye a kb. 150 euróval alacsonyabb beszerzési ár az ügyfél számára, ami viszont többszörösére emelkedik a számára a tetőfedés és a tető túlnyúlás zsaluzásának megvalósításánál. A talpszelemenre történő szerelés esetén, úgy, ahogy ezt kizárólag a cégünk valósítja meg, egyben biztosítjuk azt is, hogy a vasbeton koszorú kisebb egyenlőtlensége esetén (kb. 2 cm-ig) a tetősík a lehető legegyenletesebben lesz előkészítve a tetőfedéshez, és a tetőfedő anyag szerelése egyszerűbb, pontosabb lesz, valamint a tető végleges vizuális arculata is kiválóan lesz megvalósítva. Az egyenlőtlen koszorú problémája a rácsos tetőszerkezet szerelése előtt a tető, eresz túlnyúlásának alakjában nyilvánul meg teljes mértékben. Ezért a zsaluzat síkjának lehető legtökéletesebb elérése érdekében kiegészítő tetőlécek rendszerét alkalmazzuk, amelyek segítenek az eresz kiegyenlítésében, azaz az OSB lap horgonyzása nem közvetlenül a rácstartó alsó övére történik. Ebből ered, hogy amennyiben nem biztosított a vasbeton koszorú pontos síkja, nem lesz sík a tetősík sem, illetve a tető vagy eresz túlnyúlás síkja sem. Ezt a „görbe koszorú“ nem minőségi építési előkészülete által okozott hiányosságot teljes mértékben vagy részlegesen javíthatjuk ki azzal, hogy a rácstartót a talpszelemenhez horgonyozzuk. Viszont ebben az esetben is választani kell, hol kívánjuk betartani a lehető legmagasabb szintű pontosságot. Vajon ez, logikusan, a tetősíknál legyen az utána következő tetőfedés érdekében, vagy a tető/eresz túlnyúlás síkjában legyen.

Tetőfedés teljes körű kivitelezése

A tetőfedés teljes körű megvalósítását az ügyfél igényei alapján kiválasztott tetőfedő rendszerrel a KON-Truss társaság égisze alatt végezzük, szakmailag tökéletesen felkészített szerződéses szerelő csapatok segítségével. A KON-Truss társaság szakmai szerződéses szerelő csapatai, a különböző tetőtípusokon különböző kemény, pléh vagy egyéb fóliarendszerek alapú tetőfedőanyagok segítségével megvalósított tetőburkolatok teljes körű leszállítása és szerelése mellett elvégzik a rácsos tetőszerkezetek szerelését is.
Ezzel a kapcsolattal a KON-Truss ügyfele a tető teljes körű leszállítását és szerelését kapja, ide értve az előkészítést a fújható szigeteléshez, a tető túlnyúlás befejezését – ereszek zsaluzása, a rakodótér polcrendszere zsaluzásának teljes körű kialakítását, a fújható szigetelés alkalmazását, és egyebeket.
A KON-Truss, s.r.o. ügyfele így egy beszállítótól megkaphatja az egész tetőszerkezet és a tetőtér teljes körű megoldását, az egyes munkák és azok kapcsolódási pontjainak pontos megtervezésével.